Πλαστική μύτης τιμή

Στραβό διάφραγμα μύτης
11/01/2017
Πλαστική στη μύτη
24/02/2017

Πλαστική μύτης τιμή

Πλαστική μύτης τιμή της επέμβασης

 

Παράγοντες που καθορίζουν το συνολικό κόστος μιας επέμβασης πλαστικής μύτης

Πρέπει να ξέρετε πως η τιμή μιας ρινοπλαστικής αρχικής ή ρινοπλαστικής επανεπέμβασης εξαρτάται από μία σειρά παραμέτρων και μερικώς με τις επιλογές σας μπορείτε να το διαφοροποιήσετε (π.χ. με την επιλογή της θέσης που θα έχει η κλίνη σας κατά την νοσηλεία σας)

Γενικά πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα εξής:
• Το είδος της επέμβασης.(πλαστική μύτης, ρινοπλαστική επανεπέμβαση, συνδυασμός με διάφραγμα μύτης)
• Το κόστος των υλικών που πιθανόν να χρησιμοποιηθούν
• Το είδος της εφαρμοζόμενης αναισθησίας (τοπική ή γενική)
• Το κόστος του χειρουργείου
• Η επιλογή της θέσης νοσηλείας
• Η διάρκεια της νοσηλείας

Συνολική τιμή Ρινοπλαστικής: Επίσκεψη – Προσομοίωση – Επέμβαση

Η Αρχική επίσκεψη και το Consultation είναι διάρκειας 1 ώρας και περιλαμβάνει:
• Kλινική εκτίμηση
• Eνδοσκόπηση και καταγραφή του εσωτερικού της μύτης σε υπολογιστή
• 3D προσομοίωση με την χρήση του Vectra 3D Imaging System

Τελική τιμή ρινοπλαστικής επέμβασης

Η ακριβής τιμή μίας πλαστικής μύτης είναι πολύ δύσκολο να δοθεί χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακριβώς ποιό είναι το πρόβλημα (είδος ρινοπλαστικής, απαίτηση λήψεως μοσχευμάτων, συνδυασμός με διάφραγμα κ.α), καθώς και άλλες παράμετροι όπως το ασφαλιστικό ταμείο σας, πιθανή ιδιωτική ασφάλεια που έχετε, θέση νοσηλείας που επιθυμείτε, πληρωμή με χρήση πιστωτικής κάρτας και άλλα.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τιμή μιας επέμβασης ρινοπλαστικής σε συνδυασμό με διάφραγμα ξεκινάει από 2.200 – 2.500 ευρώ, με κάθε επιφύλαξη, λόγω όλων των ανωτέρω παραμέτρων.

 

Πηγή: www.rinoplastiki.com

Comments are closed.