Γλαύκωμα

Γλαύκωμα

Το γλαύκωμα είναι μία ομάδα διαταραχών που έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά: κοίλανση του οπτικού δίσκου, απώλεια οπτικού πεδίου και συνήθως αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση (ΕΟΠ). Το γλαύκωμα ταξινομείται ως εξής:

 • Πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές
 • Ανοικτής ή κλειστής γωνίας
 • Συγγενές ή επίκτητο

Το επίκτητο πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας (ΠΓΑΠ) είναι ο συχνότερος τύπος, προσβάλλοντας το 1% των ατόμων ηλικίας άνω των 40 ετών και το 10% των ατόμων ηλικίας άνω των 80 ετών. Χωρίς θεραπεία, αποτελεί συνήθως προοδευτική νόσο.

Συμπτώματα

Το πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας δεν προκαλεί συμπτώματα μέχρις ότου εξελιχθεί τόσο, ώστε να απειλήσει την κεντρική όραση. Δεν εμφανίζεται με κεφαλαλγία ή οφθαλμικό πόνο ή ελάττωση της οπτικής οξύτητας.

Τα κύρια κλινικά σημεία είναι:

 • Η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση
 • Η κοίλανση του οπτικού δίσκου
 • Τα περιφερικά ελλείμματα του οπτικού πεδίου
 • Ανοιχτή γωνία προσθίου θαλάμου

Παράγοντες κινδύνου

Οι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην εμφάνιση γλαυκώματος περιλαμβάνουν:

 • Γενετική: συχνότερο σε συγγενείς πρώτου βαθμού
 • Αυξανόμενη ηλικία
 • Σακχαρώδης διαβήτης
 • Μυωπία
 • Μαύρη φυλή
 • Λεπτός κερατοειδής

Εξέταση

Ο οπτικός δίσκος μπορεί να εξεταστεί με διάφορους τρόπους, είτε με κλινική εξέταση, είτε με τη βοήθεια συγχρόνων διαγνωστικών μέσων.

Γλαύκωμα: Η Θεραπεία

Η θεραπεία για το γλαύκωμα μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 • Με τοπική θεραπεία (παράγωγα προσταγλανδινών, βήτα-αποκλειστές, αναστολείς καρβονικής ανυδράσης, άλφα-αγωνιστές)
 • Με χειρουργική επέμβαση, όταν η φαρμακευτική θεραπεία είναι αναποτελεσματική.

Η μόνη θεραπεία που φαίνεται να είναι αποτελεσματική είναι η ελάττωση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με φαρμακευτική αγωγή (σταγόνες και δισκία), είτε με επέμβαση (διηθητική επέμβαση), είτε με ειδικά λεϊζερ.

Διηθητική χειρουργική & άλλες επεμβάσεις για τη θεραπεία του γλαυκώματος

Η τραμπεκιουλεκτομή είναι μία μέθοδος δημιουργίας μίας διόδου στη γωνία του προσθίου θαλάμου, με σκοπό την παροχέτευση του υδατοειδούς υγρού. Το επιτυχημένο της αποτέλεσμα δεν είναι πάντα μόνιμο. Περιστασιακά σε επίμονες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ειδικές συσκευές για την παροχέτευση τού υδατοειδούς υγρού εκτός του οφθαλμού.

Η επέμβαση γλαυκώματος είναι μια ασφαλής επέμβαση, πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και δεν ταλαιπωρεί τον ασθενή.