Παθήσεις Οφθαλμικού Κόγχου

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΟΓΧΟΥ

 

ΣΥΝΟΨΗ

Κύρια κλινικά ευρήματα:

Πρόπτωση ή ενόφθαλμος

Μειωμένη οπτική οξύτητα, απώλεια της αντίληψης των χρωμάτων, απώλεια τμήματος του οπτικού πεδίου, οίδημα ή ωχρότητα του οπτικού δίσκου

Διπλωπία

Άλγος

 

Κύρια αίτια:

Θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια

Κυτταρίτιδα κόγχου

Τραύμα

Όγκοι

Αγγειακές ανωμαλίες

 

Μολονότι ο κόγχος μπορεί να προσβληθεί από ένα μεγάλο εύρος ασθενειών, αυτές έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, καθώς αναπτύσσονται σε έναν περιορισμένο χώρο και προκαλούν βλάβη σε συγκεκριμένες δομές του κόγχου (Εικ. 1).

 

Κλινικά ευρήματα

Τα κύρια ευρήματα είναι η πρόπτωση, η απώλεια όρασης, η διπλωπία και ο πόνος.

 

Εκτίμηση του ασθενούς

Ένα πλήρες ιστορικό και κλινική εξέταση οδηγούν συνήθως σε μία μικρή λίστα διαφορικής διάγνωσης, όμως περαιτέρω διερεύνηση είναι συνήθως απαραίτητη. Κυρίαρχη θέση σε αυτήν κατέχουν ο έλεγχος με CT και MRI.

 

Παθήσεις – Θεραπεία

Θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια

Οι οφθαλμικές επιπλοκές των διαταραχών του θεροειδούς αδένα να είναι συχνές και είναι δυνατόν ακόμα και να προηγούνται της εμφάνισης της βιοχημικής δυσλειτουργίας του θυρεοειδούς. Συνήθως συνοδεύει έναν αδένα που υπερλειτουργεί (νόσος Graves ή οφθαλμοπάθεια Graves), όμως μπορεί να απαντηθεί και σε καταστάσεις υπο- ή ακόμη και ευθυρεοειδισμού.

Στις θεραπευτικές προσεγγίσεις για τη θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια περιλαμβάνονται:

εφυγραντικές ουσίες

διπλωπία: πρίσματα προσαρμοσμένα στα γυαλιά (αν και αυτά μπορεί να χρειάζεται να αλλάζονται συχνά). Ενίοτε χειρουργική επέμβαση

χειρουργική βλεφάρων για να αντιμετωπιστεί η σύσπαση των βλεφάρων

συστηματική ανοσοκαταστολή (π.χ. στεροειδή), ακτινοθεραπεία κόγχου και χειρουργική αποσυμπίεση του κόγχου (εκτομή τμήματος του τοιχώματος του κόγχου, ώστε να γίνει δυνατή η αποσυμπίεση του περιεχομένου του κόγχου) όταν υπάρχει σημαντική πρόπτωση και συμπίεση του πτικού νεύρου.

 

Η θεραπεία της υποκείμενης θυρεοειδικής δυσλειτουργίας δεν επηρεάζει την πορεία της οφθαλμικής νόσου.

Άλλες παθήσεις του κόγχου περιλαμβάνουν: την κυτταρίτιδα του κόγχου, τον τραυματισμό, διάφορους όγκους, όπως και την ιδιοπαθή φλεγμονή του κόγχου.

 

Ο Dr Παντελίδης εξειδικεύεται στις παθήσεις του κόγχου και μπορεί να σας προσφέρει εξειδικευμένη και πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματός σας.