Παθήσεις Βλεφάρων

Παθήσεις βλεφάρων

Οι παθήσεις στα βλέφαρα μπορεί να οφείλονται σε

 1. Φλεγμονές & μορφώματα – όγκοι
 2. Διαταραχές στη θέση των βλεφάρων
 3. Παθήσεις της δακρυικής συσκευής

1. Φλεγμονές & Μορφώματα

Συνήθεις παθήσεις που παρουσιάζονται στα βλέφαρα των ματιών είναι:

 • Βλεφαρίτιδα
 • Δερματίτιδα
 • Μορφώματα βλεφάρων
 • Χαλάζιο
 • Κρίθη
 • Ξανθέλασμα

 

2. Διαταραχές στη Θέση των βλεφάρων

Οι συνήθεις διαταραχές της θέσης των βλεφάρων είναι

 1. Η βλεφαρόπτωση
 2. Το εντρόπιο
 3. Το εκτρόπιο

Ο όρος βλεφαρόπτωση περιγράφει την πτώση του άνω βλεφάρου, που, όταν είναι σημαντική, μπορεί να επηρεάζει την όραση. Το εντρόπιο (στροφή προς τα μέσα) και το εκτρόπιο (στροφή προς τα έξω) προκαλούν δακρύρροια λόγω του ερεθισμού της επιφάνειας του οφθαλμού από τις βλεφαρίδες (εντρόπιο) ή της διαταραχής της συλλογής των δακρύων από τα δακρυϊκά σημεία (εκτρόπιο).

3. Παθήσεις Δακρυικής Συσκευής

 1. Δακρύρροια
 2. Ξηρότητα στα μάτια

Η επαρκής εφύγρανση του οφθαλμού είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ακεραιότητας του κερατοειδούς, ώστε να εξυπηρετεί τη λειτουργία του τόσο ως φραγμός σε λοιμώξεις όσο και ως οπτικό μέσο. Διαταραχή στην ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή και στην αποχέτευση των δακρύων επηρεάζει αυτές τις λειτουργίες.