Στραβισμός σε ενήλικες

Στραβισμός σε ενήλικες

Στραβισμός είναι η αδυναμία ευθυγράμμισης των δύο οφθαλμών. Αν και υπάρχει επικάλυψη ανάμεσα στον παιδικό στραβισμό και στον στραβισμό των ενηλίκων, η διάκρισή τους γίνεται για δύο λόγους:

  1.  Η εμφάνιση μετά την ευαίσθητη περίοδο (έως περίπου την ηλικία των 12 ετών) προκαλεί συνήθως διπλωπία.
  2. Ο στραβισμός των ενηλίκων οφείλεται συνήθως σε βλάβη στο απαγωγικό σκέλος του συστήματος ελέγχου της οφθαλμικής ευθυγράμμισης.

Αίτια στραβισμού

Τα αίτια στραβισμού είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Βάση του Ειδικού Οφθαλμιάτρου και ολόκληρης της διαδικασίας διερεύνησης του στραβισμού αποτελεί το γεγονός πως η ευθυγράμμιση των οφθαλμών προϋποθέτει ακέραια κεντρομόλο οδό (όραση), ακέραια φυγόκεντρο οδό (νεύρα και εξοφθάλμιοι μύες) και φυσιολογικά κέντρα επεξεργασίας και ελέγχου στον εγκέφαλο.

Όλα τα αίτια στραβισμού μπορούν να εξεταστούν στα πλαίσια αυτής της κεντρομόλου –κεντρικής- φυγοκέντρου οργάνωσης.

Καθώς η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική το ιστορικό, η φυσική εξέταση και η διερεύνηση για στραβισμό θα πρέπει να κατευθύνονται ανάλογα και ο κάθε ασθενής θα πρέπει να εξετάζεται ενδελεχώς, ώστε να του προταθεί ο κατάλληλος για την περίπτωσή του τρόπος αντιμετώπισης από Έμπειρο – Εξειδικευμένο Οφθαλμίατρο.

Εξετάσεις – Διάγνωση

Αρχικά ελέγχεται η οπτική οξύτητα και κατόπιν επιβεβαιώνεται η μη ευθυγράμμιση των οφθαλμών.

Θέση των οφθαλμών

Ο στραβισμός επιβεβαιώνεται με τη δοκιμασία κάλυψης (Εικ. 1), χρησιμοποιώντας τις κερατοειδικές αντανακλάσεις του φωτός.

Οφθαλμική κινητικότητα

Ο ακριβής έλεγχος της οφθαλμικής κινητικότητας απαιτεί σημαντική εξάσκηση και εμπειρία. Συνήθως γίνεται με χρήση ενός στόχου, όπως ένα φακό τσέπης, ο οποίος επιτρέπει να διαπιστωθεί τυχόν ασυμμετρία των κερατοειδικών αντανακλάσεων.

Λοιπή οφθαλμική εξέταση

Εάν η όραση είναι χαμηλή απαιτείται έλεγχος για θολερότητες (ιδίως καταρράκτη) και έλεγχος του βυθού (οίδημα ή ατροφία οπτικού δίσκου, νόσος του αμφιβληστροειδούς).

Εξέταση του κόγχου

Πρέπει να αναζητούνται κλινικά σημεία όπως βλεφαρόπτωση, σύσπαση βλεφάρου και καθυστέρηση της κίνησης του άνω βλεφάρου κατά την προς τα κάτω βλεμματική στροφή. Η πρόπτωση (προέχων οφθαλμός ή οφθαλμοί) υποδηλώνει την ύπαρξη μιας μάζας εντός του κόγχου.  Ο όρος «μάζα» περιλαμβάνει και τους διογκωμένους εξωφθάλμιους μυς της θυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας.

Περαιτέρω διερεύνηση

Το ιστορικό και η εξέταση θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια διαφορετική διάγνωση, βάσει της οποίας θα ακολουθήσουν δοκιμασίες για ειδικά νοσήματα και περαιτέρω εξέταση.

Η θεραπεία του στραβισμού σε παιδιά & ενήλικες

Μάθετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία του στραβισμού σε παιδιά και ενήλικες στην αντίστοιχη σελίδα του site μας.